Tulvasuojelun tavoitteet

Tulvasuojelun tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy.

Suomen olosuhteissa tärkeä tulvasuojelun keino on tulvavesien pidättäminen valuma-alueella ja säännöstellyissä järvialtaissa. Toimenpiteiden tehokkuuteen vaikuttaa altaiden ja uomien koko, uomien parannukset ja pengerrykset. Tulvavahinkoja pystytään vähentämään myös suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi.

Tulvan uhatessa viranomaiset tiedottavat tulvariskistä ja rakentavat tilapäisiä tulvasuojelurakenteita. Tulvasuojeluun kuuluvat myös vesistöissä suoritettavat toimenpiteet kuten poikkeusjuoksutukset, tulvavesien pidättäminen, hyytöpatojen muodostumisen estäminen, jääpuomien asentaminen sekä jääpatojen hajottaminen.

Tulvatyöryhmät laativat ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa tulvasuojelusuunnitelmat, joissa määritellään teknisten suojeluvaihtoehtojen lisäksi ennusteiden ja varoitusten, tulvakarttojen, maankäytön suunnittelun ja omatoimisen

Kuvaajana Elina Toimela
varautumisen mahdollisuuksia tulvasuojelussa.

Tulva-alueista on laadittu tulvakarttoja, joissa esitetään tulvavaara-alue eri tulvan todennäköisyyksillä. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa vähintäänkin niin korkealle, että tulva nousee alueelle keskimäärin vain kerran sadassa vuodessa (harvinainen tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys).

Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille viranomaisille sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille

Tulvatilanteen kehittymistä ja ennusteita voi seurata mediasta ja ympäristökeskuksen vesitilanne-sivuilta, josta löytyy  yli 600 järven ja joen reaaliaikainen tilanne ja ennusteet.

Jaa sivu: