Uudistushanke

Harjavallan vesivoimalaitoksella toteutettiin mittava uudistushanke vuosina 2013-2017.

Investointi paransi Kokemäenjoen virtaaman säännöstelymahdollisuutta ja siten tulvariskin hallintaa. Joen alajuoksulla sijaitseva Porin kaupunki on Suomen suurin yksittäinen tulvariskialue.

Vanhat koneet eivät pystyneet hyödyntämään täysin talven suuria virtaamia, eivätkä toisaalta edelleen pieneneviä kesävirtaamia. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tulevaisuudessa Kokemäenjoen virtaamat kasvavat talvella noin 50 % ja kesävirtamaat puolestaan pienenevät noin 50 %. Investoinnilla pyrittiin vastaamaan tähän haasteeseen. Peruskorjauksen myötä myös ympäristöturvallisuus parani. Uusi koneyksikkö mahdollistaa jatkuvan juoksutuksen paremman hallinnan, mikä parantaa osaltaan joen virkistyskäyttöä myös vähävetisinä aikoina, kun joessa voidaan pitää virtaamaa koko ajan.

Jaa sivu: