Uudistushanke

Harjavallan vesivoimalaitoksella on käynnissä mittava uudistushanke vuosina 2013-2017.

Investointi parantaa Kokemäenjoen virtaaman säännöstelymahdollisuutta ja siten tulvariskin hallintaa. Joen alajuoksulla sijaitseva Porin kaupunki on Suomen suurin yksittäinen tulvariskialue.

Nykyiset koneet eivät pysty hyödyntämään täysin talven suuria virtaamia, eivätkä toisaalta edelleen pieneneviä kesävirtaamia. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tulevaisuudessa Kokemäenjoen virtaamat kasvavat talvella noin 50 % ja kesävirtamaat puolestaan pienenevät noin 50 %. Investoinnilla pyritään vastaamaan tähän haasteeseen. Peruskorjauksen myötä myös ympäristöturvallisuus paranee. Uusi koneyksikkö mahdollistaa jatkuvan juoksutuksen paremman hallinnan, mikä parantaa osaltaan joen virkistyskäyttöä myös vähävetisinä aikoina, kun joessa voidaan pitää virtaamaa koko ajan.

Vesivoimalaitoksen tehoa nostetaan siten, että projektin päättyessä teho on maksimissaan 110 MW kolmella Kaplan-turbiinilla tuotettuna. Investoinnin arvo on noin 40 miljoonaa euroa.

Jaa sivu: