Kalahautomo

Uudistusprojektin yhteydessä rakennettiin kalahautomo.

Länsi-Suomen Voima Oy:n ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeena rakennettiin uuden koneaseman yhteyteen tilat nykyaikaiselle kalahautomolle. Tällä hankkeella tuetaan Kokemäenjoen vesistön kalakannan suojelemista ja ylläpitämistä.
Meritaimenen mätiä ja vasta kuoriutuneita poikasia, kuva Pasi Korvonen
 
Hautomossa on tarkoitus aluksi hautoa noin 10-12 milj. vaellussiikaa vuodessa joko haudontasiiloissa tai suppiloissa. Siian poikaset kuoriutuvat kuoriutumisaltaissa ja laitoksella kiertävä vesi puhdistetaan hiekkasuodattimilla.
Optiona on lisäksi varattu tilat 340.000 meritaimenen ja 250.000 merilohen haudontaan.
 
 
Siianmädin haudonta, kuva Pasi Korvonen
Jaa sivu: