Kuvia uudistusprojektista

Harjavallan vesivoimalaitoksen uudistusprojekti Sata10 on aloitettu kesällä 2014.

Työt etenevät vauhdikkaasti useiden urakoitsijoiden voimalla.

Työmaalla on tehty tähän mennessä työmaajärjestelyt, rakennettu vesivoimalaitoksen alapuolelle ja yläpuolelle työmaapadot, purettu turbiinihallin vanha päätyseinä rakennuksen jatkoa varten, louhittu uudelle koneyksikölle kaivanto, valettu imuputken ja koneaseman rakenteita, asennettu G3:n kammio paikalleen, piikattu patorakenteisiin uuden tuloputken paikka, nostettu G3:n päämuuntaja muuntajahalliin, ja modernisoitu siltanosturit.

Paraikaa meneillään ovat betonointiin liittyvät työt spiraalin ja koneaseman rakenteissa, tuloputken rakenteiden rakennustyöt, tuloputken luukun rakennustyöt, sekä sähkötilojen rakennustyöt.

 

Tuloputken työ- ja tukitelineen rakentaminen (04/2016)
Seinäelementit ja ontelolaatat paikoillaan (04/2016)
Jäähdytysvesijärjestelmän modifiointi (03/2016)
Pilarien ja seinäelementtien asennusta (02/2016)
Turbiinikuilun muotti valmistuu (01/2016)
Spiraalin muotti valmistuu (12/2015)
Uuden koneyksikön kammion nosto (11/2015)
Uuden muuntajan paisuntasäiliön nosto (11/2015)

 

Uuden koneaseman raudoituksia (10/2015)
Spiraalin muoto hahmottuu jo (9/2015)

Uuden koneyksikön tuloputken rakenteiden valmistelutyöt menossa 9/2015

Betonivalutöissä käytetään monenlaisia muotteja 9/2015

Turbiiniaukon kannen valutyöt (8/2015)

Yläpuolinen työpato (7/2015)

 

Imuputken purkuaukko (8/2015)

Valutyöt menossa (8/2015)

Imuputken kansi laudoitettuna (7/2015)

 

Imuputken mutka paikallaan (7/2015)

Imuputken kannen valutelineet (7/2015)

Imuputken kannen valutelineet sisäpuolelta (7/2015)

Betonivalujen raudoitusmateriaaleja 6/2015

Imuputken valutöistä osa tehty 6/2015

Laitoksen nosturimodernisaatio on lähes valmis (5/2015)
Yläpuolisen työpadon valutöitä on jatkettu kesäkuussa (6/2015)

Valettavasta betonista analysoidaan ilmapitoisuus työmaaolosuhteissa (5/2015)
Yläpuolisen työpadon valumuotin osa 5/2015
Uuden koneyksikön imuputken valutyöt aloitettiin 13.5.2015.
 

Imuputken valujen raudoitustyöt alkamassa 5/2015

Rakennusjätteet lajitellaan asianmukaisesti 4/2015

Yläpuolisen työpadon palkit odottamassa nostoa paikoilleen 4/2015

Työmaanäkymä huhtikuussa 2015

Uuden G3 turbiinin vesiteiden kaivanto 4/2015

 

 

Ohijuoksutus käynnissä kevättulvan aikaan 3/2015

 

Työpadon ensimmäisiä valutöitä tehdään patosillalla 2/2015

 

Työpadon palkkeja nostetaan paikalleen nosturilla. 2/2015

 

Yläpuolisen työpadon rakentamista tehdään sukellustöinä 1/2015

Työmaatie G3 työmaalle 1/2015

Turbiinihallin päätyseinä on purettu hallin laajentamista varten 12/2014

 

Kuvaajana Elina ToimelaAlapuolinen työmaapato rakennettiin kesällä 8/2014

 

Vesivoimalaitoksen alapuolinen työmaa 8/2014
 
 Elina ToimelaTyömaataulusta käy ilmi uudistusprojektin pääurakoitsijat.
 
 
Jaa sivu: