Harjavallan vesivoimalaitoksen yläpuolisen vesistön pinta laskee elokuussa poikkeuksellisen matalalle voimalan kunnossapitotöiden takia

18.7.2018 klo 11:30

Länsi-Suomen Voiman Harjavallan vesivoimalaitoksella aloitetaan voimalan yläpuolisten sulkuluukkujen

pinnoitustyöt 30.7.2018. Töiden arvoidaan kestävän noin yhdeksän viikkoa ja niiden suorittaminen edellyttää voimalan

yläaltaan pinnan laskemista lähelle teknistä alarajaaPinnan lasku ajoittuu ensisijaisesti töiden ensimmäisen noin kolmen

viikon ajallepääosin 3.-23.8.2018Lisäksi pintaa joudutaan laskemaan uudestaan työn loppuvaiheessa 3-4 päivän

ajaksi rakennustelineden purkamista vartenTyöt suoritetaan siten, että alhaisen vedenpinnan aika pyritään minimoimaan. 

 

Käytännössä vedenpinta voi laskea molemmilla kerroilla noin kaksi metriä tavanomaista alemmaksi. Pinnanlasku ulottuu

voimalaitokselta aina Kokemäelle asti.  Länsi-Suomen Voima ilmoittaa pinnoitustöihin liittyvistä poikkeuksellisista

vedenpinnan lasku- ja nostotoimenpiteiden aloittamisesta noin vuorokautta aiemmin Twitter-tilillä @harjavaltahydro. 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pollari, Länsi-Suomen Voima Oy, p. 0400 759200

 

 

Jaa sivu: