Työpadon sortumista Harjavallan vesivoimalaitoksen työmaalla selvitetään

15.10.2014 klo 14:00

Harjavallan vesivoimalaitoksen työmaalla tiistaina 14.10. sattuneen työpadon sortumisen syitä selvitetään. Tapahtuma ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Harjavallan vesivoimalaitoksen omistava Länsi-Suomen Voima, urakoitsija ja suunnittelija aloittivat välittömästi selvittämään tapahtumaan johtaneita syitä. Selvityksen jälkeen arvioidaan korjaavien toimenpiteiden tarve ja varmistetaan niiden toteutus.

”Turvallisuusasiat ovat ensisijaisen tärkeitä Länsi-Suomen Voimalle ja tapahtumaan johtaneet syyt selvitetään perin pohjin. Kaikki työmaan toimijat ovat saaneet työturvallisuuskoulutuksen ja mahdolliset vaarapaikat on käyty perusteellisesti läpi”, kertoo Länsi-Suomen Voiman toimitusjohtaja Pekka Pollari.

Jaa sivu: