Uudistusprojektin Pohjan tervajaisia vietettiin 27.4.2015

29.4.2015 klo 13:45

Sata10 -uudistusprojekti

Pohjan tervajaiset 27.4.2015

Harjavallan vesivoimalaitoksen Sata10 -uudistusprojektissa saavutettiin ensimmäinen välietappi huhtikuun lopussa, kun louhinta- ja räjäytystyöt saatiin päätökseen uuden rakennettavan koneyksikön G3 vesiteitä varten. Tavallisesti rakennustöissä juhlistetaan välietappeja mm. harjakaisilla, louhintatöissä on tapana viettää pohjan tervajaisia.

Pohjan tervajaisiin osallistui 24 rakennus työmaan jäsentä uuden koneyksikön imuputken vesitien kaivannossa

Juhlallisuuksia vietettiin kaivannossa koko rakennustyömaan vahvuudella maanantaina 27.4 tervaamalla kaivannon muotoinen symbolinen taulu sekä maistelemalla tervaa juoman muodossa. Paikalla oli 24 henkilöä rakentajista suunnittelijaan asti.

Kaivannon pohjalla Länsi-Suomen Voima Oy:n työmaapäällikkö Harri Torniainen kiitteli rakentajia hyvästä yhteistyöstä ja haasteellisen työn toteuttamisen laadusta. Skanska Talonrakennus Oy:n yksikönjohtaja Kari Lindroos totesi työmaan turvallisuuden olevan korkealla tasolla ja toivotti turvallista työmaata jatkossakin. Nakkilan kunnan rakennustarkastaja Seppo Saarimaa muistutti vesivoimalaitoksen sijaitsevan Nakkilan puolella tervatessaan taulua.

Uuden koneyksikön G3 vesiteitä varten louhitun kaivannon alin kohta on korossa -9m (+NN2000), kun maanpinnan taso vesivoimalaitoksen alapuolella on +7m ja patosillalla +31m.

Seuraavina työvaiheina tehdään raudoitukset vesiteiden pohjavaluja varten sekä valetaan imuputken rakenteita yhdeksässä eri valussa. Rakentamisen suunta muuttuu aikaisemmasta alaspäin louhimisesta ylöspäin valamiseksi. Uuden koneyksikön koekäyttö on aikataulun mukaan elokuussa 2016.

Kuvassa Skanska talonrakennus Oy:n yksikönjohtaja Kari Lindroos, suunnittelutoimisto ÅF-Consult Oy:n suunnittelija Jouko Niemi ja Nakkilan kunnan rakennustarkastaja Seppo Saarimaa tervaamassa kaivannon taulua.

 

Jaa sivu: