Vesivoima, miten se toimii

Vesivoima on puhdasta energiaa. Se on kotimaista, uusiutuvaa ja hiilidioksidineutraalia.

Vesivoimaa tuotetaan tehokkaasti, toimintavarmasti, kilpailukykyisesti, luontoarvoja kunnioittaen ja ilman veronmaksajien tukea.

Vesivoimalaitoksessa turbiinin läpi virtaavan veden putousenergia muuttuu generaattorissa sähköenergiaksi, samaan tapaan kuten polkupyörän dynamossa tapahtuu. Vesi pystytään varastoimaan sadekausien ja kevätlumien sulamisen jälkeen varastoaltaisiin, joista se juoksutetaan hallitusti vesivoimalaitosten läpi lupaehtojen puitteissa. Varastoaltaiden pinnat ovat tyypillisesti korkeimmillaan loppusyksyllä, kun vettä varastoidaan talven sähköntarpeita varten. Voimalaitosten yläpuolella olevien vesialtaiden pinnat ovat korkeimmillaan aamuöisin ja matalimmillaan iltaisin.

Vesivoimalaitokset ovat suuria investointeja rakennusvaiheessa, mutta niiden käyttökustannukset ovat alhaiset, käyttöikä pitkä ja säätömahdollisuus erinomainen.

Vesivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on 10-20 % vesitilanteiden vuosittaisesta vaihtelusta riippuen. Vuonna 2013 osuus oli 19 %. Suomessa on noin 220 vesivoimalaitosta.

Edullisinta vesivoimakapasiteetin lisäys on kun olemassa olevien laitosten tehoa kasvatetaan pääkoneistojen peruskorjauksen yhteydessä. Valtaosa jo rakennettujen vesistöjen lisäpotentiaalista saadaan juuri laitosten tehoa kasvattamalla.

Jaa sivu: