Vesivoiman turvallisuus

Vesivoimantuotanto on turvallinen tapa tuottaa sähköä. Lisäksi se on päästötöntä ja luontaista energiaa.

Turvallisuusriskejä on vähän ja ne liittyvät lähinnä patoturvallisuuden toteuttamiseen sekä ympäristöturvallisuuteen. Patoturvallisuuden tarkkailu on ohjeistettu tarkasti, patojen kuntoa valvotaan sekä omin toimenpitein että viranomaisten  toimesta.

Vesivoimalaitoksilla käytetään mm. hydrauliikassa ja voiteluissa erilaisia öljyjä, joiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti, ja öljylaitteet kuuluvat ennakkohuolto-ohjelmaan. Peruskorjausten yhteydessä öljymäärät pienenevät oleellisesti.

Harjavallan vesivoimalaitokselle on asennettu valvontakameroita, joiden avulla voidaan seurata ympäri vuorokauden laitoksen ympäristöä. Voimalaitoksen ulkoseinästä ja ovelta löytyvät keskusvalvomon ja päivystäjän puhelinnumerot, jotta ulkopuoliset liikkujat voivat ilmoittaa havainnoistaan. Lisäksi uudistusprojektissa käytetään henkilökohtaisia suojavälineitä ja jokainen työntekijä perehdytetään työmaan turvallisuussääntöihin. Turvallisuuden parantamiseen on kiinnitetty paljon huomiota viime aikoina.

Jaa sivu: