Kalakannasta huolehtiminen

Kalatalousmaksulla kompensoidaan kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia haittoja.

Kokemäenjoen virtaamat ja vedenkorkeuden vaihteluvälit  ovat muuttuneet luonnontilaiseen verrattuna, kun joelle on rakennettu vesivoimalaitoksia. Muutokset vaikuttivat myös kalatalouteen ja vesistön ekologiaan, ja voimalaitospato esti kalojen luontaisen vaelluksen. Länsi-Suomen Voima Oy vähentää kalakannalle aiheutuvia vaikutuksia voimalaitostensa ympäristössä kalatalousmaksulla, joka suoritetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vuosittain. Kalatalousmaksu ja sen suuruus perustuvat viranomaisten asettamiin lupamääräyksiin. Kalatalousmaksu on käytettävä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin Kokemäenjoella ja sen edustan merialueella, sekä toimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkailuun.

Kokemäenjoen vesistö tarjoaa monipuolisia kalastusmahdollisuuksia. Vesivoimalan alapuolinen Lammaistenlahti on suosittu virkistyskalastajien keskuudessa ja sinne istutetaan vuosittain tuhansia lohenpoikasia. Alue on merkittävä vapaa-ajankalastuskohde, erityisesti viehekalastus on suosittua. Harjavallan voimalaitoksen alapuoli on 400 m:n matkalta rauhoitettu kaikelta kalastukselta kalakantojen suojelemikseksi (Turun kalastuspiirin päätös 1983). Padosta alaspäin koski- ja virtapaikoissa on yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen ja pilkkiminen sekä lääninkohtaisella vieheluvalla kalastaminen kielletty.

Kalastuslupia voi ostaa Nakkilan seudun virkistyskalastusalueelta. Kalastusluvista saatavat tulot tulee ensisijaisesti ohjata Kokemäenjoen kalakantojen hoi­toon.

Jaa sivu: