Patoturvallisuus

Vesivoimalaitoksen patoturvallisuutta valvotaan jatkuvasti. Erilaisia tarkastuksia tehdään sekä oman henkilökunnan että viranomaisten toimesta.

Padon avulla Kokemäenjokeen on muodostettu vesivoimalaitoksen pyörittämiseen tarvittava putouskorkeus 26,5 m.

Padot luokitellaan yhdestä kolmeen -asteikolla sen mukaan, kuinka vakavat padon pettämisen seuraukset olisivat. Harjavallan pato kuuluu korkeimpaan kategoriaan (1-luokan pato). Pato on mitoitettu kestämään tulva, joka tilastollisesti tarkasteltuna toistuu 5 000 – 10 000 vuoden välein.

Patojen turvallisuutta ja kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Patoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti patojen omistaja on vastuussa patoturvallisuudesta. Patojen kuntoa tarkkaillaan säännöllisillä, eritasoisilla tarkastuksilla kuten vuositarkastuksien ja viiden vuoden välein toteutettavien määräaikaistarkastuksien avulla. Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu ELY-keskukselle. Kaikki patoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, toimenpiteet ja riskitekijät käsitellään huolellisesti.

Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan jokien virtaamiin, jolloin patoturvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet voivat muuttua. Asianmukaiset tarkastukset ja suuret ylläpitoinvestoinnit auttavat varmistamaan, että patojen murtumisen ja muiden toimintahäiriöiden riski on olematon. Myös Harjavallan  vesivoimalaitoksen uudistusprojektissa otetaan huomioon patoturvallisuuden maksimointi sekä työn aikana että tulevaisuutta silmällä pitäen.

Jaa sivu: